facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

  • boek tbv pillar website

Er zijn vele mythes in de loop van de jaren geweest over de oorzaak van autisme.

Wetenschappelijk gezien zijn er sterke aanwijzingen, dat autisme genetisch is en daarmee erfelijk. Er zijn echter in de loop der jaren ook  andere theorieen of ideeen geweest. Waarvan er meerdere inmiddels (gelukkig) achterhaald of ontkracht zijn.

We gaan in op een aantal mythes:

Mensen met autisme zijn agressief

Voor de duidelijkhied: de meeste mensen met autisme zijn niet agressief of gevaarlijk. Agressie komt echter wel voor. Meestal is dan geen sprake van opzet, maar van onvermogen. Om herhaling te voorkomen, is het dan zaak om duidelijk te krijgen wat de onderliggende oorzaak is.

Enkele voorbeelden:
Bij mensen met autisme kunnen woedeaanvallen en agressie voortkomen uit kleine dingen zoals onbegrip of emotionele stress. Overprikkeling en een opeenstapeling van onverwerkte prikkels is bijna altijd onderliggende oorzaak. In het hoofdzaak Interactie van Op weg naar rust wordt dit verder uitgelegd.
Een enkele keer is een agressieve reactie een kwestie van aangeleerd gedrag, waar het voldoende is om alternatieven aan te reiken, die effectiever zijn.
Vaak zie je dat kinderen zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen en reacties die gepaard gaan met boosheid of agressie gaandeweg afneemt. Ouders en het ondersteunend netwerk kunnen hier een rol in spelen. Bijvoorbeeld door alternatief gedrag aan te reiken.
Soms is het agressieve gedrag herleidbaar vanuit het perspectief van een ontwikkelingsstoornis. Daarmee praten we de agressie niet goed, maar vanuit dit perspectief zijn er wel handvatten om te proberen het bij te sturen.

Autisme is te voorkomen

Door mythes en theorieën als de ‘’koude moeder theorie’’ is in de jaren vijftig het geloof ontstaan dat autisme voorkomen kan worden door kinderen genoeg liefde te geven, maar dat klopt niet.

Autisme kan niet voorkomen worden, het wordt namelijk niet veroorzaakt door een bepaalde opvoeding, onderwijs of voeding. Wel kan het zijn dat bepaalde medicatie tijdens de zwangerschap bijdraagt aan de ontwikkeling van autisme, maar dit is zeldzaam en wetenschappelijk nog niet 100% bewezen.

Het is wel zo dat in sommige families autisme meer voorkomt dan in andere families. Dit komt door de hoge genetische overdraagbaarheid.

Iedereen met autisme is hetzelfde

Het is een misconceptie dat alle mensen met autisme hetzelfde zijn. Autisme is namelijk een spectrumstoornis, wat betekent dat er meerdere niveaus zijn en dat veel van de symptomen en karakteristieken verschillen van persoon tot persoon.

Het is wel zo dat iedereen met autisme moeite heeft op het sociale vlak, maar de mate waarin een persoon met autisme daar last van heeft kan ook weer variëren.

Autisme is een mentale ziekte

Autisme is een ontwikkelingsstoornis in de het brein, waarvan de oorzaken uiteenlopen. Deze ontwikkelingsstoornis is echter niet een mentale ziekte zoals depressie of obsessiecompulsieve stoornis. Het is wel zo dat mensen met autisme vatbaarder zijn voor diverse psychische stoornissen.

Koelkastmoeders

De term koelkastmoeder duikt vanaf de jaren veertig op nadat onderzoeker Leo Kanner zijn vermoedens uit dat autisme wordt veroorzaakt door te weinig liefde en betrokkenheid van de moeder met het kind.

Later verspreidde Bruno Bettelheim de theorie en maakte het populair. Hierdoor werd het snel aangenomen en is er tot de jaren zestig geen protest tegen geweest.

Vanaf 1964 kwam er steeds meer kritiek op de theorie, onder andere doordat de psycholoog Bernard Rimland, die zelf een zoon met autisme had, een publicatie uitbracht die het ontkrachtte.

Nadat Leo Kanner zelf in een toespraak op een autismecongres zijn misvattingen over de koelkastmoeder goed probeerde te praten tegenover de aanwezige deskundigen, geloofden de meeste van de onderzoekers rondom autisme niet meer in de theorie en is deze langzaam in verval geraakt.

Desondanks zijn er nog steeds mensen die in deze mythe geloven.

Mensen met autisme blinken altijd uit op een gebied

In de film 'Rain Man’ speelt Dustin Hoffman iemand met autisme-savant, een afwijking die bij 10% van de mensen met autisme voorkomt en ervoor zorgt dat de persoon een bijzondere gave heeft op een of meerdere gebieden. Maar omdat de eigenschappen van het savant syndroom slechts onder 1% van de niet-autistische mensen voorkomt blijft deze misconceptie bestaan.

Mensen met autisme hebben geen emoties

Veel mensen denken dat iemand met autisme geen emoties heeft of niet in staat is om met iemand mee te voelen.
Dit klopt natuurlijk niet! Mensen met autisme hebben precies dezelfde emoties als iemand zonder autisme. Veelal hebben ze zelfs heel veel en heel sterke emoties, ze komen alleen anders tot uiting dan bij mensen zonder autisme.

Daarnaast kunnen mensen met autisme zich juist goed inleven in de gevoelens van anderen, zolang de gevoelens duidelijk zijn verwoord en degene met autisme zijn emoties zelf goed kent.

iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011