facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

 • boek tbv pillar website

Levenscoaching

 
Oorzaak
 • Centrale coherentie
 • TOM
 • Oordeelsvermogen
Problemen/Gevolgen - Levensbreed/levenslang
 • Moeite (minder vanzelfsprekend) zinvolle invulling aan het leven kunnen geven
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het leven (dit verondersteld dat je een rol of aandeel hebt in het leven, als je die niet ziet kun je geen verantwoordelijkheid nemen)
 • Onmachtig om(situatie) te veranderen
 • Passiviteit/passieve mentaliteit (om actief te kunnen zijn, moet je weten wat je wilt)
 • Zelf niet zien waar je heen wilt en wat je wilt
Gevolgen op existentieel niveau
 • Invulling van het leven
 • Niet vanzelfsprekendheid zelf sturing en richting kunnen geven (die anderen vooronderstellen)
 • Zingeving
 • Betekenisgeving
 • Toekomstperspectief
 • Zelfsturing
 • Autonomie
 • Existentiële pijn
 • Existentiële angst
 • Eenzaamheid
 • Leven omdat het “moet”
 • Identiteit / zelfbeeld
 • Intrinsieke motivatie
 • Existentiële pijn bij de ouders (rouw, acceptatie)
 • Herdefiniëring van de ouderrol
Oplossingen / Praktijk
 • Herdefiniëren van waardeoordelen
 • Een ander perspectief op de problematiek schilderen
 • De ander (toelaten) die sturing geeft
 • Het existentiële gesprek (zoveel mensen, zoveel speciefe en passende oplossingen)
 • Aandacht voor partners, ouders, ondersteunend netwerk
 • Toekomst perspectief (hoop doet leven)
 • Als er geen hoop is, wat dan?
Verbinding met andere PILLAR Pijlers
 • Presentie
 • Interactie
 • Luisteren (centrale coherentie)
 • Actie – existentiële functies, passiviteit vanuit existentiële onmacht versterkt het onvermogen van de existentiële functies

iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011