facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

 • boek tbv pillar website

Post-Hbo PILLAR-Methodiek

Levensbreed denken en werken kun je leren

Bij de decentralisatie is een mooie opdracht meegegeven: meer samenhang in de zorg aan de burger. Het voeren van keukentafelgesprekken, het maken van een goede probleemanalyse in multi-complexe situaties, het coördineren van integrale zorg: het vraagt veel van gemeentes en WMO-medewerkers om goed te beoordelen wat nodig is. Leerkrachten, coaches, ambulant begeleiders: ook voor hen geldt dat je pas levensbreed kunt werken als je levensbreed kunt denken en kijken. Maar hoe doe je dat?

De PILLAR-methodiek geeft praktische handvatten en basiskennis over levensbrede aanpak bij o.a.

 • autisme
 • ADHD
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • schizofrenie
 • LVB
 • dementie
 • verslaving.

Van methode naar Post Hbo-Opleiding

Sinds 2017 is de training in de PILLAR-Methodiek uitgebreid naar een volwaardige Post Hbo-Opleiding en is daarmee een door het CPION erkende opleiding, waarbij zij inhoud en kwaliteit toetsen.
Er moet daarom ook aan de door hen gestelde eisen en standaarden worden voldaan.

Wij vragen van onze studenten een actieve houding tijdens de lesdagen:

 • Je hebt voor aanvang de verplichte literatuur over de PILLAR-Methodiek gelezen
 • Je bereidt de lesstof voor door je in te lezen en eventuele voorbereidingsopdrachten te maken
 • Je doet actief mee aan de opdrachten en oefensituaties tijdens de les
 • Je maakt de huiswerk opdrachten
 • Je doet en beschrijft de implementatie opdrachten
 • Je zorgt dat je examenportfolio compleet is (reflectieverslag, casusbeschrijving)

Vooropleiding

Je bent in het bezit van een diploma op Hbo- of WO-niveau en bent werkzaam in de zorg- of onderwijssector. Dit kan zijn als zelfstandige, in loondienst of als beleidsmedewerker of consulent bij Gemeente of Overheid.

Voldoe je niet aan deze opleidingseis? Stuur ons dan je curriculum vitae en een motivatiebrief en verzoek om een persoonlijk intakegesprek om te beoordelen of de opleiding bij je past.

Studiebelasting

Om het diploma te kunnen halen, is inzet en een serieuze studiehouding vereist.

 • 10 geclusterde lesdagen tot het examen
 • 2 aanvullende workshops later in het jaar en een terugkomdag
 • gedegen voorbereiding van de modules
 • het maken van voorbereidingsopdrachten
 • huiswerk- en implementatie opdrachten
 • het maken van portfolio opdrachten
 • literatuurstudie
 • examen voorbereiding

In het totaal bedraagt de studielast 350 uren; dit levert je 12,5 EC (European Credits) op.

Door het met goed gevolg afronden van deze opleiding ben je in het bezit van een officieel erkend post-Hbo diploma. Je beheerst de PILLAR-methodiek en je bent in staat jouw cliënten, leerlingen, studenten (maar ook collega’s met vragen) op effectieve en duurzame wijze te ondersteunen.

Post-Hbo

Het post-HBO diploma (uitgegeven door CPION, Centrum voor Post initieel Onderwijs in Nederland) wordt erkend door alle beroepsverenigingen in Nederland.
In het totaal bedraagt de studielast 350 studie uren; dit komt overeen met 12,5 EC (European Credits).

Hieronder vind je alle verdere informatie over de PILLAR-Methodiek opleiding.
Als je wilt kun je ook onze opleidingsgids downloaden.
Jezelf inschrijven doe je met het inschrijfformulier.

PILLAR-Methodiek in vogelvlucht

PILLAR Methodiek: van probleemgericht naar mensgericht

Uitgangspunt van de PILLAR Methodiek is de diepliggende menselijke behoefte van mensen om van betekenis te willen zijn voor zichzelf en anderen. De methodiek gaat dus niet uit van probleem of onvermogen, ontkent deze evenmin, maar sluit als eerste aan bij diepliggende, existentiële waarden en behoeftes van mensen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en om zo veel mogelijk zelf sturing en richting aan het leven te geven.

Levensbrede problematiek vraagt om een levensbrede oplossing.
Veel werkers in het veld zullen dit beamen. Maar: hoe pak je dat aan? Om levensbreed te kunnen begeleiden, moet er een omslag gemaakt worden van een reguliere, probleemgerichte aanpak naar een nieuwe visie op mens en zorg: een mensgerichte aanpak.

Daarvoor is ook een omslag nodig naar een levensbrede manier van denken en werken.

De PILLAR-Methodiek is een beproefde manier van levensbrede begeleiding in de praktijk. Je leert de problematiek levensbreed in kaart te brengen, je wordt je bewust van de (vaak levensdiepe) gevolgen van een diagnose én je leert hoe je dit vertaalt naar het leven van jouw cliënt, leerling of student.

Onze visie:
“Vanuit veiligheid kunnen mensen groeien en van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en de wereld”

De PILLAR-methodiek biedt een methodologische basis en handvatten om mensen te helpen op basis van een levensbrede benadering. Levensbreed in alle opzichten van het leven: ze omvat de verschillende levensgebieden, omvat begeleiding bij de verschillende levensfasen en heeft aandacht voor de meer spirituele ofwel zijnsgerichte vragen.

Het succes van de methodiek is gebaseerd op luisteren. Luisteren en begrijpen. Kortom, de PILLAR-methodiek biedt aan coaches een werkwijze waarmee ze mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen op hun weg door het leven en de samenleving.

De zes pijlers van de PILLAR-methodiek zijn:
 • Presentie
  Present zijn, oprechte aandacht, het volgen van de cliënt in plaats, tijd en tempo
 • Interactie
  Vertrouwen, communicatie, sociale vaardigheden
 • Levenscoaching
  Aandacht voor alle levensgebieden; aandacht voor zingeving en existentiële vragen
 • Luisteren
  Luisteren met al je zintuigen, maar ook: levensbrede analyse
 • Actie
  Kloof tussen denken en doen overbruggen; mensen weer in beweging zetten.
 • Rust
  Prioriteit is altijd: het creëren van rust. Crisis-interventie. Stress-reductie.
Vanuit rust, krijgen groei en ontwikkeling weer een nieuwe kans.

Multi-complexe problematiek

De PILLAR-Methodiek brengt overzicht in complexe situaties, waar de gevolgen van de problematiek doorwerkt op meerdere levensgebieden. Doel is uiteindelijk rust en veiligheid te creëren. Vanuit rust wordt vervolgens weer nieuwe groei mogelijk. Je bent er voor de cliënt en voor de mensen om de cliënt heen. Als de gevolgen van een diagnose levensbreed, levensdiep en misschien levenslang zijn, dan dient ook het antwoord levensbreed en levensdiep te zijn.

De PILLAR Methodiek is goed in te zetten bij o.a.

 • Autisme
 • ADHD
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Schizofrenie
 • LVB (Licht Verstandelijke Beperkingen)
 • Dementie
 • PTSS (post traumatische stress stoornis)
 • Verslaving (gedurende herstel bij)
De gemeenschappelijke noemer bij bovengenoemde diagnoses is veelal: moeite met het verwerven van overzicht en het behouden van overzicht. De meer specifieke kenmerken en gevolgen komen in de opleiding ook aan bod.

De opleiding geeft je een stevige basis om te werken vanuit een levensbrede optiek door:
1. Inhoudelijke verdieping op specifieke diagnoses
2. Instrumenten om levensbreed te (leren) denken en werken

Voor wie?

Van beroepskrachten in zorg en onderwijs wordt tegenwoordig veel gevraagd aan kennis en vaardigheden. In de zorg moet men “integraal” kunnen werken. In het onderwijs is “passend’ onderwijs en “inclusie” het credo.

Met de opleiding PILLAR-Methodiek leren coaches en begeleiders, leerkrachten en docenten van kinderen, jongeren en volwassen met een psychiatrische diagnose om levensbreed te denken en te werken.

Voor beleidsmakers van Gemeenten en WMO-consulenten is het moeilijk de door de overheid opgelegde taken als participatie, integrale, eigen regie, te vertalen naar haalbare en effectieve werkmodellen. De PILLAR-Methodiek helpt hierbij.

Levensbreed werken sluit het beste aan bij mensen die door hun problemen moeite hebben met overzichtsverwerving en behoud.

Specifieke doelgroepen:
 • autisme
 • ADHD, schizofrenie
 • ex-verslaving
 • Post Traumatische Stress Stoornissen
 • Niet Aangeboren Hersenletsel, Licht Verstandelijke Beperkingen

Voor zelfstandigen in de zorg en begeleiding

Zelfstandig ondernemers in de zorg zijn bij uitstek de mensen die het voortouw kunnen nemen bij vernieuwingen in de zorg. De opleiding PILLAR-Methodiek is er voor de zzp’er die voorop wil lopen in de ontwikkelingen in de zorg en aantoonbaar wil maken dat hij of zij zich verdiept en geschoold hebben in de ‘nieuwe’ integrale zorg.

Het ligt in de verwachting dat in de nabije toekomst gemeentes vaker zzp’ers inschakelen.Voor gemeentes is het voordeel van het werken met zelfstandig ondernemers dat geïnvesteerd zorggeld rechtstreeks aan de cliënt besteed wordt, zonder bijkomende kosten voor allerlei tussenliggende lagen. Ook zijn zzp’ers vaak directer betrokken, vaak beter in staat te begeleiden op de plek en tijd waar dit nodig is en behalen ze vaak meer resultaat.

Met het diploma PILLAR-methodiek op zak, kun je WMO-proof aan de slag.

Voor zorgverleners en begeleiders binnen een instelling

De opleiding is er ook voor mensen die binnen een instelling werken. Voorheen lag de focus veelal op het probleem en op het onvermogen van de cliënt. In de moderne samenleving en de moderne kijk op gezondheid echter staat de mens en zijn mogelijkheden steeds meer centraal. Dit is een positieve ontwikkeling.

Tegelijk echter zijn (GGZ) instellingen en personeel nog steeds ingesteld op een verzuilde aanpak en gedelegeerde verantwoordelijkheden. De opleiding PILLAR-Methodiek draagt bij aan de omvorming van de bestaande deskundigheid naar levensbreed kijken, denken en werken.

Voor leerkrachten en docenten in basis-, voortgezet en hoger onderwijs

Het aantal “zorg-leerlingen” in de klas is toegenomen. Voor de uitvoer van “Passend onderwijs” en “Inclusie” ontbreekt het de welwillende en overbelaste professionals aan handvatten om hier in de praktijk goed mee om te kunnen gaan. Leren kijken en handelen volgens de PILLAR-Methodiek kan je hierbij gaan helpen.

Voor beslissers, casemanagers en zorgmakelaars binnen gemeentes 

Het voeren van keukentafelgesprekken, het maken van een goede probleemanalyse in multi-complexe situaties, het coördineren van integrale zorg: het vraagt veel van gemeentes en WMO-medewerkers. De opleiding PILLAR-Methodiek geeft praktische handvatten en basiskennis over levensbrede aanpak bij o.a.
 • autisme
 • ADHD
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • schizofrenie
 • dementie
 • verslaving.
De PILLAR-methodiek en de levensbrede begeleiding sluiten goed aan bij de uitgangspunten van de WMO:
• stimuleren van de zelfredzaamheid
• maatschappelijke participatie
• aanspreken en gebruik maken van hulpbronnen uit het informele circuit

De PILLAR-methodiek maakt het mogelijk hier daadwerkelijk en duurzaam vorm aan te geven.

In-company 

Wil je graag op eigen locatie een In-company opleiding? Dat kan.
Wij verzorgen de opleiding:
 • opleidingsmateriaal
 • docenten
 • examen
 • vermelding in het Abituriënten Register van het CPION.
Jullie verzorgen de:
 • locatie
 • lunch
 • diner
 • versnaperingen
 • overige zaken
Neem contact met ons op en vermeld je verzoek. We maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek en bekijken samen of we een speciaal arrangement kunnen maken.

Lesprogramma

Heb je interesse om de opleiding te volgen? Vraag dan de opleidingsdata op bij via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Opleiding PILLAR-Methodiek
Levensbreed leren denken en werken


Module 1 Kennismaking en introductie
Module 2 Introductie PILLAR-Methodiek
Module 3 Presentie
Module 4 Interactie
Module 5 Levenscoaching
Module 6 Luisteren
Module 7 Actie
Module 8 Rust
Module 9 Werken met DSM-5
Module 10 Autisme
Module 11 ADHD
Module 12 NAH
Module 13 Schizofrenie
Module 14 LVB
Module 15 PTSS
Module 16 Verslaving
Module 17 Ontwikkelingsgericht denken & werken
Module 18 Competentiegericht denken & werken
Module 19 Systeemgericht denken & werken
Module 20 Geweldloze communicatie
Module 21 Valkuilen & dilemma's
Module 22 Levensgebieden & zelfredzaamheidsmatrix
Module 24 Relatievorming
Module 23 Denken en werken vanuit een existentiële insteek
Module25 Professioneel Opruimen
  In gesprek met ervaringsdeskundigen (4-5 keer) 
  Terugkom-dag
  Reflectieverslag
  Casusbeschrijving
  Mondeling examen
  Schriftelijk examen 
  Praktijkexamen
  Literatuurstudie

Gebruikte lesmethodes

Afwisselend worden binnen de opleiding de volgende werkvormen toegepast:
 • Hoorcollege
 • Werkcolleges
 • Individuele opdrachten
 • Groepsopdrachten
 • Praktijk-oefeningen, al dan niet met inzet van trainingsacteur
 • Verdiepingsopdrachten (huiswerk)
 • Implementatieopdrachten (oefenen in eigen werksituatie)
 • Reflectieverslag
 • Casusbeschrijving
 • Literatuurstudie

Studiebelasting

In het totaal bedraagt de studielast 350 studie uren; dit komt overeen met 12,5 EC (European Credits).

Toetsing

De opleiding PILLAR-Methodiek wordt afgesloten met een Examendag.Gedurende de opleiding zullen docenten en opleidingscoördinator ook de tussentijdse vorderingen van iedere student beoordelen. Mocht het docententeam vinden dat een student (nog) niet klaar is voor het examen, dan zal dit vóór het examen met de student besproken worden.

Examen eisen

Deelname aan het examen is mogelijk indien:
 • Reflectieverslag en casusbeschrijving tijdig zijn ingeleverd
 • Het examengeld is voldaan
 • Niet meer dan 3 dagdelen gemist zijn

Gemiste modules?

Tijdstip en plaats van een lesdag, examen of herkansing kunnen niet om individuele reden worden aangepast. Maar: in overleg met de docent en de opleidingscoördinator, zullen we ons best doen dat je gemiste modules kunt inhalen bij een andere opleidingsgroep.

Examen

Het examen van de opleiding tot PILLAR Coach bestaat uit 4 onderdelen, welke worden opgeslagen in jouw examen-portfolio:
 • Reflectieverslag
 • Schriftelijk Examen
 • Mondeling Examen
 • Casusbeschrijving
 • Praktijk-oefening
Voor alle vijf de onderdelen dient een voldoende behaald te worden.

 

Could not load widget with the id 28.

Post-HBO Erkenning

Post-HBO Register Opleiding

De Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland, die valt onder CPION, is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van opleidingen op Post-HBO-niveau. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

Diploma en Abituriënten Register SPHBO

Studenten die met goed gevolg aan de opleiding hebben deelgenomen, worden door ons aangemeld voor het Abituriënten-Register van de SPHBO.
De studenten ontvangen naast een diploma van de PILLAR-Methodiek opleiding, ook een officieel diploma van de SPHBO. Dit diploma wordt door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.

Accreditatie

De opleiding is aangemeld bij Registerleraar.nl en wordt door de Registercommissie gewaardeerd met ** accreditatie punten.

Wil je weten met hoeveel PE punten jouw beroepsvereniging de PILLAR-Methodiek opleiding waardeert? Vraag dat zelf na bij de betreffende beroepsvereniging. Je kunt melden dat de SPHBO de opleiding 12,5 EC (European Credits) heeft toegekend.

Wat onze studenten vertellen

review


Nicolette Zeestraten (voormalig adviseur arbeid en gezondheid)

Geeft zeker ook stuk persoonlijke ontwikkelingen handvaten voor zowel privé als mijn praktijk als coach. Het geeft zowel inzicht in hoe het werkt, hoe je ervoor kunt zorgen dat men zich gehoord en gekend voelt, hoe je kunt sturen naar zuivere gespreksvoering met aandacht voor zowel de cliënt als betrokkenen.

Kirsten Verdonschot (voormalig ambulant begeleider)

Dat dit DE manier is van kijken naar, luisteren naar en ondersteunen van de cliënt

Maaike Vertregt (Psycholoog)

Het mooiste aan de PILLAR-Methodiek vind ik dat je op zoek gaat naar de essentie van je cliënt en dat je met je cliënt een op maat gemaakte oplossing zoekt om het leven zo prettig mogelijk te leven

Esther Polak (voormalig wijkteamondersteuner)

Mooie methode waar heel overzichtelijk wordt uitgelegd wat (met name) autisme inhoud en wat voor impact dit heeft op de cliënt en zijn/haar omgeving. Vooral praktische handvaten, die vaak missen in andere literatuur.

Karin Heesters (voormalig kwaliteitsverpleegkundige) 
 • Goede methode om bekend te raken met de inhoudelijke vorm van iQ Coaching
 • Methodiek vormt het fundament van iQ Coaching en de coaching
Karin Pos (Psycholoog)

Ik heb al vele studies en opleidingen gevolgd en toch heeft deze opleiding weer extra en nieuwe informatie en inzichten gegeven!

Albert vd Hart (Woonbegeleider)

Dat het een mooie, verdiepende opleiding is

Arjen Haan (Woonbegeleider)

Dat de PILLAR-Methodiek een goede methode is, omdat eigenlijk bijna alle beperkingen doorwerken in meer dan één gebied in iemands leven (levensbreed)

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden over alles wat je allemaal kunt leren tijdens de PILLAR-Opleiding? Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je aan de slag? 

Schrijf je dan nu in!

Inschrijven gaat eenvoudig via de website.
Gebruik hiervoor de onderstaande button

meld je aan

Je kunt hier ook de betaalwijze van jouw keuze aangeven.

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestigingsmail met het verzoek de volgende documenten aan ons te mailen:
 • Inschrijf-formulier + Motivatie
 • kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs
 • kopie diploma vooropleiding (HBO/WO)
 • CV met pasfoto
 • Machtigingsverklaring (indien van toepassing)
Je mailt deze documenten in één mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij verwerken je inschrijving zo snel mogelijk en laten je weten of je inschrijving definitief is.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je antwoord op een aantal veel gestelde vragen over de PILLAR Methodiek en de Post-HBO opleiding, die je misschien nog niet elders hebt gevonden.
Mocht je nog een andere vraag hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder!

Is de PILLAR Methodiek alleen bruikbaar bij de begeleiding van mensen met ASS?

De PILLAR-methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld om duidelijk te maken dat en waarom levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD zo belangrijk is en zelfs groei en ontwikkeling mogelijk maakt bij mensen met autisme.

In het boek ‘Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding’ (ISBN 978-90-819659-2-7) is dit verder uitgewerkt, inclusief vele voorbeelden en handvatten hoe je iemand met autisme kunt helpen en waarom dit effectief is.

De methodieken die de basis vormen onder de PILLAR-methodiek zijn algemeen bekende methodieken binnen psychiatrie, hulpverlening en re-integratie. Ze zijn binnen de PILLAR-methodiek omgevormd tot handvatten om mensen met autisme te helpen.
Daarbij bestrijkt de PILLAR-methodiek vrijwel alle levensgebieden (levensdomeinen) waar mensen tegen problemen aanlopen ten gevolge van hun autisme.

Overlap

Hier is dan ook sprake van een overlap met andere psychiatrische problematiek. Deze overlap betreft dan de gevolgen van betreffend (psychiatrisch) probleem, terwijl de onderliggende oorzaak niet persé dezelfde is.

Een voorbeeld: als gevolg van autisme of Niet Aangeboren Hersenletsel kan iemand beperkt belastbaar zijn. Dat kan bij beide zijn qua energie of door langzamere verwerking van prikkels (informatie) of een combinatie van beiden.
De oorzaak bij autisme ligt in de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Op hersenniveau (neurologisch) is er verder niets stuk. Bij NAH echter is de oorzaak herleidbaar tot hersenletsel en was vooraf aan de beschadiging op dit gebied geen probleem.
Als je dan weer kijkt naar de gevolgen op het leven zie je dat bij beide diagnoses deze persoon hierdoor minder uren kan werken of helemaal niet en hierdoor wellicht afhankelijk is van een uitkering.

Bij autisme en NAH zie je soms ook dat een overload van informatie tot een emotionele of agressieve uitbarsting leidt. Ook hier zie je dan een overlap in de gevolgen, terwijl de onderliggende oorzaken verschillen.

Welke psychiatrische diagnoses vertonen, als we naar de gevolgen kijken, overeenkomsten?
Als we naar de ervaring uit de praktijk kijken, maar ook naar de DSM 5 zijn dit diagnoses zoals schizofrenie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG). Ook bij PTSS (post traumatische stress stoornis), verslaving en dementie kan probleemanalyse en aanpak vanuit de PILLAR-methodiek goed werken.

Ik heb al veel opleidingen gedaan. Kan ik vrijstelling krijgen voor sommige modules?

Nee, we verlenen geen vrijstelling voor modules.
De opbouw van de opleiding is zodanig dat in elke module koppelingen gelegd worden naar de PILLAR-Methodiek. Jouw kennis en ervaring die je al hebt opgedaan, is dan zeer waardevol; zowel voor jezelf als voor je mede-studenten. Maar je kunt gerust zijn: ook jij zult weer nieuwe dingen leren en nieuwe inzichten verwerven.

Ik wil samen met een aantal collega’s de opleiding volgen. Kan dat?

Als je met 4 of meer collega’s tegelijkertijd wilt inschrijven voor onze opleiding: neem contact met ons op voor een offerte op maat. We zullen samen met jou bekijken wat je wilt en wat de mogelijkheden zijn:
 • instromen in een reeds geplande opleiding
 • een combinatie maken met collega’s van een andere instelling
 • een in company opleiding
 • of misschien heb je nog wel andere ideeën

Kan de opleiding ook In-company gegeven worden?

Wil je graag op eigen locatie een In-company training? Dat kan.

Voor wij een offerte op maat kunnen maken, komen wij altijd eerst persoonlijk kennismaken. Wij horen graag wat de specifieke wensen en behoeften zijn in jouw organisatie.
 • Een in-company training of een volledig door ons verzorgde training?
 • Zijn er collega-organisaties die belangstelling hebben mee te doen?
 • Wat is mogelijk in tijdsinvestering?
 • Moeten medewerkers uitgeroosterd worden?
 • Is er hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?
 • Etc.
Na dit gesprek, komen wij snel met een passend aanbod.
Neem contact met ons op via 020-7740711 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het maken van een afspraak.

Ik vind een opleiding van 14 dagen te lang. Zijn er ook kortere varianten?

Om een Post-HBO diploma PILLAR-Methodiek te bemachtigen, zul je de volle 14 dagen (plus thuisstudie) moeten investeren.
Maar er zijn kortere trainingen en workshops beschikbaar als (bij-) scholing van teams, vrijwilligers en mantelzorgers. Denk aan:

 • PILLAR-Methodiek in Vogelvlucht - 2 daagse bijscholing voor o.a. begeleiders SWV, onderwijsteams en …
 • PILLAR-Methodiek voor Vrijwilligers en Mantelzorgers - 2 dagdelen voor o.a. verenigingsleiders (Scouting, voetbal enz.) / 2 dagdelen voor o.a. partners, ouders, overige familieleden
 • PILLAR-Methodiek en WMO Totaalplan voor Gemeentes
Niet minder, maar meer!
In samenwerking met iQ Coaches Nederland (Levenscoaching en Jobcoaching voor mensen met psychische beperkingen) bieden wij een uniek Totaal concept aan.
Dit plan omvat een compleet opleidings- en begeleidingsplan voor alle partijen rondom een cliënt, inclusief nazorg.

Alle partijen rondom een multi-complexe persoon of gezin, werken vanuit dezelfde visie en dezelfde benadering. Het ondersteunend netwerk krijgt de beschikking over een ‘hulplijn’ waardoor het vaak weer zelfstandig verder kan.
Integrale zorg wordt hiermee op effectieve wijze vormgegeven.

Ben je beleidsmedewerker WMO en wil je weten wat wij kunnen doen voor cliënt, consulent, begeleiders, leerkrachten en ondersteunend netwerk? Neem contact met ons op en vraag om een afspraak. We vertellen graag meer over de mogelijkheden.
PILLAR Methodiek TOTAAL PLAN

Ik heb geen HBO- of WO opleiding. Kan ik me toch inschrijven?

Voldoe je niet aan deze opleidingseis? Stuur ons dan je curriculum vitae en een motivatiebrief en verzoek om een persoonlijk intakegesprek om te beoordelen of de opleiding bij je past.

Kan ik gemiste modules inhalen?

Om te mogen deelnemen aan het examen, mogen niet meer dan 3 dagdelen verzuimd hebben. Maar: in overleg met de docent en de opleidingscoördinator, zullen we ons best doen dat je gemiste modules kunt inhalen bij een andere opleidingsgroep.

Hoeveel PE-punten levert de PILLAR Opleiding mij op?

De opleiding is aangemeld bij Registerleraar.nl en wordt door de Registercommissie gewaardeerd met ** accreditatie punten.
Wil je weten met hoeveel PE punten jouw beroepsvereniging de PILLAR-Methodiek waardeert? Vraag dat zelf na bij de betreffende beroepsvereniging. Je kunt melden dat de SPHBO de opleiding 12,5 EC (European Credits) heeft toegekend.

Ik wil graag overnachten in een 1-persoons kamer. Kan dat?

Mocht je graag in een 1-persoonskamer willen overnachten, laat het ons weten!
We zullen bij het hotel voor je navragen wat mogelijk is en welke toeslag berekend wordt.


iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011