facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

 • boek tbv pillar website

Luisteren

 
Oorzaak
 • Centrale coherentie
 • Oordeelsvermogen
 • TOM
 • Executieve functies
 • Versnelde e/o vertraagde ontwikkeling in 1 persoon
Problemen/Gevolgen - Levensbreed/levenslang
 • Overzicht verwerven & - behoud
 • Problemen op meerdere levensgebieden
 • Niet kunnen verbinden van levensgebieden
 • Onvermogen om emotie, gevoel, waardering te kunnen koppelen aan een actie en aan jezelf
 • Moeilijk om tevreden te zijn met jezelf of een prestatie
 • Problemen met inzichtelijk leren
 • Niet leeftijdconform reageren
 • Verwachtingen (er wordt verwacht dat je dit kunt op een bepaalde leeftijd)
 • Moeite om de context te zien
Gevolgen op existentieel niveau
 • Het leven niet begrijpen
 • Geen grip
 • Angst en onrust
 • Geen betekenis kunnen geven
 • Ontbreken van vreugde
 • Gemis van het grotere verband (verleden-heden-toekomst)
 • Werkt levensbreed en levensdiep door
 • Besef van tekortschieten/schuldgevoel waar anderen het wel doen en kunnen
Oplossingen / Praktijk
 • Coach/levens-coach die overzicht houdt en oplost/actie onderneemt
 • Coach die levensbreed kijkt en analyseert
 • Transfer van competenties naar andere levensgebieden
 • Gedrag begrijpen vanuit ontwikkelings-perspectief
 • Alert ondersteunend netwerk
 • Herdefiniëren van uitspraken en gedrag vanuit autisme bekeken
Verbinding met andere PILLAR Pijlers
 • Presentie (aanwezigheid van de niet – (ver)oordelende ander)
 • Interactie (de ander die vertaalt en de context kan beschrijven)
 • Rust (want luisteren brengt rust)
 • Levenscoaching (analyse meerdere levensgebieden)

Onderliggende methoden

 • Piramide van Maslov
 • Dynamisch kwetsbaarheidsmodel
 • Systeem-gericht werken
 • Ontwikkelingsgericht werken
 • Competentie-gericht werken
 • Praktijkgerichte Psycho-educatie conform de PILLAR-methodiek
Extra informatie over de onderliggende methode

 

-         

iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011