facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

  • boek tbv pillar website

Levensdomeinen. Levensgebieden of levensterreinen. Er is niet zoveel verschil. Wij gebruiken binnen de
PILLAR-methodiek het woord levensgebied.

Levensgebieden of domeinen zijn onder andere:
Werk, scholing, relatie, financiƫn, wonen. Een instrument om in kaart te brengen hoe iemand op de verschillende levensdomeinen functioneert, is de Zelfredzaamheid-matrix. De Zelfredzaamheid-matrix kent elf domeinen.

Autisme spectrum stoornis en levensgebieden

Bij mensen met autisme en ADHD is vaak sprake van problematiek op meerdere levensgebieden. Problemen die veelal ontstaan, omdat iemand, hoe intelligent hij of zij ook is, niet ziet dat er problemen zijn of beginnen te ontstaan. Dan wel het wel ziet, maar niet de stap kan zetten naar het vragen van hulp. Dan wel niet de juiste vragen of woorden vindt. Dan wel: een combinatie van al deze factoren. Vanuit de psychische vermogens bezien is dit allemaal dus herleidbaar tot de minder goed ontwikkelende vermogens van de centrale coherentie, executieve functies en Theory of Mind.

Het verwarrende voor buitenstaanders en voor mensen die de gevolgen van autisme of ADHD op het leven niet begrijpen, is dat je vaak ziet, dat iemand op het ene levensgebied redelijk tot goed functioneert, maar op andere levensgebieden grote problemen ondervindt. Betreffend persoon is daarnaast redelijk tot hoog intelligent, welbespraakt en ziet er niet autistisch uit.

Het is daarom niet perse vreemd dat mensen autisme niet zien of begrijpen.

De Zelfredzaamheid-matrix

De Zelfredzaamheid-matrix is door de gemeente Amsterdam (GGD) ontwikkeld om in kaart te brengen op welke terreinen of domeinen iemand tegen problemen aan loopt. Er zijn elf domeinen.

Per domein is de mate van de problematiek gedefinieerd. Waarbij niveau 1 voor zeer ernstige problematiek en disfunctioneren staat en niveau 5 voor zelfstandig en gezond.

Als iemand op een enkel levensdomein tegen problemen aanloopt, kan dat waarschijnlijk betrekkelijk snel opgelost worden. Bij ernstige problemen op meerdere domeinen zullen meerdere specialisten nodig zijn, die gericht op elk domein helpen.

De Zelfredzaamheid-matrix wordt door meerdere gemeentes gebruikt. Er is een tweede Zelfredzaamheidmatrix als het om kinderen of jongeren gaat.

Kijk verder op:

Zelfredzaamheid supplement ouderschap

Zelfredzaamheid matrix

iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011