facebooklinkedintwitter

De PILLAR-methodiek

  • boek tbv pillar website

logo IQ Coaches JPEG

iQ Coaches is een landelijke organisatie die levensbrede begeleiding biedt aan mensen met een autisme spectrum stoornis en ADHD, bij wie op meerdere levensgebieden problemen bestaan. Met onze werkwijze bieden we structuur en overzicht. Door onze werkwijze zijn we in staat cliënten handvatten aan te reiken om met de gevolgen van de beperking om te gaan aan de hand van concrete gebeurtenissen in het dagelijks leven.

Workshop: Existentiële gevolgen van autisme

Autisme is er levensbreed en levenslang. Autisme heeft ook gevolgen voor betekenisgeving en zingevingsvragen.
Autisme werkt dus ook levensdiep door ofwel tot op existentieel niveau.
Vaak uit zich dit bij mensen met autisme als een diepe existentiële pijn of eenzaamheid. Het besef hiervan is vaak al op jonge leeftijd aanwezig. Ook betrokkenen, zoals partners of ouders (ook van volwassen kinderen met autisme) voelen zich vaak alleen staan in hun pijn en zorg.
Vragen die existentieel van aard zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Waarom ben ik niet zoals iedereen om mij heen?
  • Hoe kan ik (cq ik wil) van betekenis zijn voor mijzelf en voor anderen, maar hoe?
  • Waarom kan ik niet zelfstandig vorm en richting geven aan mijn leven?
  • Wie is er voor mijn kind als wij als ouder(s) er niet meer zijn

In de workshop Existentiële gevolgen van autisme reiken we de deelnemer een raamwerk aan om meer zicht te krijgen op de existentiële kant van autisme.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor mensen met autisme zelf, voor direct betrokkenen zoals een partner of ouders en voor professionele begeleiders. Het is ons streven om in een gemengd gezelschap deze workshop te geven, omdat hierdoor over dezelfde thematiek diverse invalshoeken aan bod komen. Dit draagt bij aan verdieping en aan wederzijds begrip.

Door wie?

De workshop wordt gegeven door Herman de Neef en Marjolein de Neef, beide directeur en grondleggers van  iQ Coaches Nederland.

herman en marjolein

Herman is existentiefilosoof en is later als autismecoach grondlegger van iQ Coaches en de PILLAR-methodiek geworden. In het boek “Op weg naar rust; de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme bespreekt hij ook de existentiële gevolgen van autisme. Vele mensen met autisme herkennen zich in wat Herman schrijft en voelen zich hierdoor erkend.

Marjolein is al vanaf haar 15e jaar trainer en coach voor mensen met beperkingen op allerhande vlak. Sinds 10 jaar richt ze zich volledig op mensen met autisme: door het begeleiden van mensen met autisme én door coaching en intervisie aan autismeprofessionals. Haar motto: alleen vanuit veiligheid kunnen mensen groeien.

Na deze lezing:
• Heb je meer begrip van en zicht op de existentiële gevolgen van autisme
• Heb je meer inzicht in hoe de gevolgen van autisme existentiële thema’s raken
• Heb je handvatten om deze thema’s verder te onderzoeken
• Begrijp je dat het belangrijk is om ook aandacht te hebben voor de existentiële vragen

 Aanmelden

Datum : Zaterdag 27 januari 2018
Tijd : 09:30 – 17:30 uur
Locatie : Fletcher Hotel Amersfoort
Kosten : € 575, - per persoon of € 990,- als je met 2 personen inschrijft (ouders/partner/begeleider/collega)
Inclusief : werk/aantekeningenboek, koffie, thee, fris, en een lekkere lunch
Aanmelden : informatie, inschrijving en betaling via www.iqcoaches.nl

Printversie

 

meld je aan

iQ Coaches in TV programma "da's goed geregeld"

Boek bestellen

Bestel 'Op weg naar rust' hier.


step00013

iQ Coaches

Kom meer te weten over iQ Coaches

step00011